| 

Produženje roka za prijavu na Javni poziv do 23.novembra


Udruženje Pozitivne vrijednosti nedavno je raspisalo poziv za  štampu promotivnog materijala za projekat  Hortiterapija za najmlađe   . Projekat se realizira   uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. , koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja je ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana.

Rok za podnošenje prijava za ovaj Javni poziv produžuje se do 23.novembra a sve elemente poziva i dokumentaciju možete  pogledati   OVDJE  . 


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00