| 
  • Javna rasprava

    Javna rasprava o Nacrtu Preporuka

    BiH, 18.03.2016.Javna rasprava  o Preporukama za bolje razumijevanje između medija i tužilaštava u cilju zaštite vladavine zakona i pravne sigurnostiUdruženje pozitivne vrijednosti u okviru projekta " Čitaj, gledaj, reaguj"...

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00