| 

PODIGNUTA OPTUŽNICA U PREDMETU BOSNALIJEK

Sarajevo, 16.12.2015.

Oni se terete da su kao organizator i članovi grupe za organizirani kriminal, međusobnim dogovorom i međusobno povezanim radnjama učinili više krivičnih djela, te su kao odgovorne osobe iskoristile službene ovlasti i prekoračili granice svojih službenih ovlasti, raspolagali novcem i imovinom velike vrijednosti za koju su znali da su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela, upotrebljavajući ga u privrednom i drugom poslovanju, sklapali štetne ugovore, krivotvorili službene isprave i vršili poreske utaje. Na taj način su pribavili imovinsku korist u iznosu od 23.860.562,12, te za isti iznos oštitili budžete Kantona Sarajevo i Federacije BiH.

U optužnici, Tužilaštvo KS je predložilo  Kantonalnom sudu da donese odluku kojom se određuju privremene mjere radi osiguranja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina ili stvarnih prava upisanih na nekretnini i zabrana otuđenja ili opterećenja dionica, vrijednosnih papira, udjela u fondovima, udjela ili poslovnog udjela uz zabilježbu zabrane kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine.

Tužilaštvo je  također predložilo da Sud donese rješenje o privremenim mjerama kojim će naložiti bankama da osumnjičenima uskrate/zabrane da na osnovu njihovih naloga, banke vrše isplatu novčanih sredstava sa njihovih računa. te je predloženo da se od osumnjičenih u konačnici  oduzme imovinska korist pribavljena počinjenjem ovih krivičnih djela u ukupnom iznosu od 23.860.562,12 KM, te nadoknadi pričinjena šteta firmi „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo.
 
Optužnica sadrži 170 stranica, 25 hiljada pisanog materijala -dokaza, dostavljeno je 9 nalaza vještaka, a planirano je saslušanje 60 svjedoka. Tužilaštvo KS proslijedilo je optužnicu Kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, stoji u saopštenju Ureda glavne kantonalne tužiteljice KS.
Kantonalni sud u Sarajevu je dužan da u zakonskom roku, a najduže za 15 dana donijeti odluku.
Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00