| 

Općina Centar Sarajevo podržala 18 projekata

Načelnik Srđan Mandić u utorak, 27. septembra potpisao je ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva o finansijskoj podršci Općine za implementaciju projekata.

Podršku u ukupnom iznosu od 199.755 hiljada konvertibilnih maraka će dobiti ukupno 18 projekata organizacija civilnog društva.

 

Naime, u cilju jačanja saradnje i partnerstva sa organizacijama civilnog društva Općina Centar raspisala je Javni poziv za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine u 2022. godini.

 

U predviđenom roku primljeno je 139 projektnih aplikacija. U skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji, Komisija za ocjenu i odabir projekata nevladinih organizacija je izvršila evaluaciju prispjelih projekata. Donesena je odluka o dodjeli sredstava (granta) za 18 odobrenih projekata organizacija civilnog društva koji se, u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar za period 2016-2022. godine, odnose na oblasti: obrazovanja, kulture, zaštite okoliša i sporta. Iznosi sredstava za odobrene projekte su od 5.000 do 15.000 konvertibilnih maraka.

 

Načelnik Mandić je čestitao predstavnicima nevladinih organizacija za čije projekte su odobrena sredstva.

-Posebno smo ponosni na činjenicu da je proces odabira projekata koji se finansiraju iz budžeta Općine Centar potpuno transparentan u skladu sa LOD metodologijom. Nastojat ćemo da se sredstva za nevladin sektor uvećaju koliko god je moguće. Ono što je važno jeste da su kriteriji javnog poziva ispunjeni i da su to projekti, prije svega od značaja za naše građane i našu općinu. Ne sumnjam da će realizirani projekti biti na zadovoljstvo i vas i građana prije svega jer ovo je novac koji oni stavljaju na raspolaganje, a mi nastojimo da ga na što efikasniji način utrošimo, poručio je Mandić.

 

Finansijsku podršku Općine Centar ove godine dobili su: Edus - edukacija za sve za projekat  „Dobar start za uspješan napredak“; Udruženje „Duga“ – Moj krug podrške; Udruženje „Učimo zajedno“ – Vještačka inteligencija MOJ VIRTUALNI ASISTENT; Centar za razvoj omladinskog aktivizma „CROA“ – Zajedno protiv cyber nasilja; Udruženje muzička radionica „NOTE“ – Centar u srcu; Udruženje za internacionalni razvoj muzike, teatra i multimedije – Djeca u pokretu; Udruženje „Pozitivne vrijednosti“ – Historija BH novinarstva;  Sarajevo susret kultura – Orijentacija za  mlade kroz obrazovanje ORIENT; Badminton klub Sarajevo- Badminton svima; Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti – Povećanje aktivnosti mladih kroz AERSOFT; Sportsko plesni klub „Bolero“ – Plesna škola Bolero;

Udruženje klub sporta „Aerobic studio Lejla NO1“- Fitness ljeto; Sportsko rekreacijski klub „Dami“ – Plivanje za bebe sa općine Centar; Savez udruženja osoba sa cerebralnom paralizom FBiH – Značaj sport za djecu/osobe s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama; Sportsko udruženje „Centar ORT“ – Centar ORT akademija; Inicijativa za šumarstvo i okoliš FEA – EKO TOPIJA Održiva zajednica Pionirska dolina; Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području KS „OAZA“ – Čuvajmo naš okoliš; Udruženje Pass Sarajevo – European Fashion Passport 2022.


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00