| 

ODRI HEPBERN- SAVJETI ZA LJEPOTU JEDNE OD NAJVEĆIH MODNIH IKONA
Kada je slavna glumica, dobrotvorka i modna ikona Odri Hepbern (Audrey Hepburn)  upitana da podijeli svoje savjete za ljepotu, ona je rekla sljedeće: 

– Za atraktivne usne, govorite ljubazno. 

– Za divne oči, pronađite ono što je dobro u ljudima.


- Za dobru liniju, dijelite hranu sa gladnim. 


– Za lijepu kosu, dozvolite djeci da provlače svoje prste jednom dnevno kroz nju.


- Za dobro držanje, hodajte sa znanjem da nikada niste sami. 


– Ljudi, više nego stvari, trebaju obnavljanje, oživljavanje, potvrđivanje, prosuđivanje; nikada ne odbacujte nikoga.


 – Upamtite, ukoliko vam ikada treba pomoć, naći ćete je na krajevima svake od vaših ruku. Kako odrastate, otkrićete da imate dvije ruke: jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete drugima.


– Ljepota žene nije u odjeći koju nosi, njenoj figuri ili frizuri. Ljepota žene se ogleda u njenim očima, , jer su ona vrata njenog srca, mjesto gdje ljubav počiva.


– Ljepota žene nije u njenoj spoljašnosti, nego se prava ljepota žene ogleda u njenoj duši. To je pažnja koju ona nesebično pruža, ljubav koju ona pokazuje.


– Lepota žene se povećava kako godine prolaze.Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00