| 

Investicije u drustvena istrazivanja u Bosni i Hercegovini


Više od 400.000 švicarskih franaka (646.482 KM) bit će investirano u društvena istraživanja u Bosni i Hercegovini u naredne dvije godine, u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu (RRPP).

Istraživanja će obuhvatiti ulogu medija i komunikacijskih praksi u kontekstu građanskih protesta i inicijativa, ulogu ustavnih sudova u transformacijskim procesima tranzicijskih društava, faktore koji utječu na socijalni kapital različitih migrantskih grupa u post-konfliktnom okruženju jugoistočne Evrope, te kako se iskustvo međuetničkog nasilja, masovnog ratom-uslovljenog raseljavanja i dugoročne tranzicije odražava na psihosocijalno zdravlje žena u BiH, Srbiji i na Kosovu.

U sklopu tog programa istraživačke organizacije iz Bosne i Hercegovine vodit će četiri regionalna istraživačka projekta u koje će biti uključeno 35 istraživača iz BiH i regije.

Istraživačke organizacije iz BiH koje će voditi istraživanja su Fondacija "Mediacentar" Sarajevo, Centar za intradisciplinarna primjenjena društvena istraživanja (CISAR), Centar za društvena istraživanja "Analitika" i Centar za ekonomski razvoj i istraživanja (CEDAR).

RRPP je usmjeren na poticanje i promoviranje društvenih istraživanja na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija).

Istraživači uz pomoć ovog programa dobijaju podršku kroz istraživačke grantove, metodološke i tematske treninge, kao i kroz otvaranje mogućnosti za regionalnu i međunarodnu razmjenu i umrežavanje.

U proteklih pet godina RRPP je podržao 26 regionalnih i 24 nacionalna istraživačka projekta u zemljama zapadnog Balkana u ukupnoj vrijednosti od 3.7 miliona švicarskih franaka, od čega je više od milion investiran u istraživanja u Bosni i Hercegovini.

RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu (Švicarska).

Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove, saopćio je Centar za društvena istraživanja Analitika.

Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00