| 

JAVNI POZIV Za angažman saradnika na projektu Hortiterapija za najmlađeUdruženje Pozitivne vrijednosti

Alipašina 101

71000 Sarajevo,

Tel/fax: 033 204 060

061 800 – 041

 

Broj: 1.JP H-/18

Sarajevo, 19.09.2018

 

 

Udruženje Pozitivne vrijednosti raspisuju

 

JAVNI POZIV

Za angažman saradnika na projektu „ Hortiterapija za najmlađe“

 

Udruženje „Pozitivne vrijednosti“  relizira projekat „ Hortiterapija za najmlađe„ uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja je ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana.

Projekat bi se provodio u J.U za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost" u Kaknju i to kroz niz aktivnosti koje podrazumijevaju edukaciju o hortiterapiji, njenom načinu primjene i  učincima, zatim uređivanju zelene površine u krugu vrtića za ove namjene, organiziranju hortiterapijskih radionica,  te medijsku promociju.

Projekat  kroz  primjenu hortiterapije doprinesi socijalnoj inkluziji djece sa poteškoćanja u razvoju, ali i edukaciji i  povećanju svijesti djece o značaju očuvanja prirode, savladavanja praktičnih vještina proizvodnje cvijeća, povrća,voća začinskog bilja, interakciji s prirodom, učenje zajedništvu, timskom radu.

Napomena: Ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci .

Način apliciranja:

Prijem aplikacija se vrši isključivo preko emaila: selmaharacic@yahoo.com sa naznakom Prijava za javni poziv/Hortiterapija za namjmlađe, najkasnije do 24.09.2018.

 

 


Koordinator projekta  „ Hortiterapija za najmlađe „   1 izvršilac

 

Opis poslova:

·         koordinator projekta zadužen je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima zajedno sa Voditeljem projekta,

·         kordinaciju sa učesnicima projekta, planiranje i koordinacija provedbe projekta i pojedinih aktivnosti,

·         praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima.

·         mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva, redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, izrada internih, narativnih i financijskih izvješća zajedno sa Voditeljem projekta,

·         definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta, zajedno sa voditeljom projekta,

·         komunikacija s ugovornim tijelom,

·         upravljanje partnerskim odnosima, motivacija i edukacija suradnika, te praćenje organizacijske klime i radne uspješnosti,

 

Uslove koje mora ispunjavati

·         Diploma diplomiranog inžinjera/magistra hortikulture ili srodnih oblasti od priznatog Univerziteta,

·         radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima rada na projektima, projektnog menadžmenta, iskustvo u pisanju i praćenju realizacije projekata,

·         poželjno iskustvo rada u međunarodnim projektima,

·         poželjno iskustvo rada sa različitim interesnim grupama iz NVO, privatnog i javnog sektora,

·         poznavanje engleskog jezika u pisanju i govoru, nivo C1-C2,

·         napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), društvene mreže i Internet,

·         dokazane organizacione i prezentacijske vještine, izražena komunikativnost,

·         vozačka dozvola B kategorija sa aktivnim iskustvom u vožnji.


Ekspert za radionice  projekta  „ Hortiterapija za najmlađe „   1 izvršilac


 

Opis poslova:

·         ekspert za radionice „Hortiterapija za najmlađe“ projekta zadužen je za realizacijiu i izvođenje radionica sa uposlenicima i djecom.

·         Dodatnu edukaciju uposlenih i pripremu stručnih materijala u saradnji sa Voditeljem projekta.

·         kordinaciju sa učesnicima projekta, planiranje i koordinacija provedbe radionica  i pojedinih aktivnosti.

·         praćenje napretka radionica prema predviđenim aktivnostima.

·         Aktivno učestvovanje kroz radionice kroz planiranje, pripremu izvođenje planiranih aktivnosti.(priprema posebnih materijala za radionice, edukacije  primjerene i zanimljive za djecu za koje je i planirana radionica. Posebno dizajnirane tehnika primjene hortiterapijskih radionica).

·         mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva, redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, koji su potignuti kroz radonice. Monitoring, evaluacija.

·         definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta, zajedno sa voditeljom projekta.

·         komunikacija s ugovornim tijelom,

·         Stepen uspješnosti radionica.

·         upravljanje partnerskim odnosima, motivacija i edukacija suradnika, te praćenje organizacijske klime i radne uspješnosti,

 

Uslove koje mora ispunjavati

·         Diploma doktora poljoprivrednih nauka. ili srodnih oblasti od priznatog Univerziteta,

·         radno iskustvo od najmanje 10 godina na poslovima rada na projektima,

·         poželjno iskustvo rada u međunarodnim projektima,

·         poželjno iskustvo rada sa djecom na sličnim projektima interakcije djece sa prirodom.

·         poznavanje engleskog jezika u pisanju i govoru, nivo C1-C2,

·         napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), društvene mreže i Internet,

·         dokazane organizacione i prezentacijske vještine, izražena komunikativnost,

·         vozačka dozvola B kategorija sa aktivnim iskustvom u vožnji.

·         Kroz aplikaciju poželjno je da ekspert za radionice ukratko opiše planirani koncept radionica koje bi integrisali kroz projektnu aktivnost.


Ekspert za radionice  projekta  „ Hortiterapija za najmlađe „   1 izvršilac

 

Opis poslova:

·       -   ekpert za radionice „Hortiterapija za najmlađe“ projekta zadužen je za realizacijiu i izvođenje radionica sa uposlenicima i djecom.

·         Dodatnu edukaciju uposlenih i pripremu stručnih materijala u saradnji sa Voditeljem projekta.

·         kordinaciju sa učesnicima projekta, planiranje i koordinacija provedbe radionica  i pojedinih aktivnosti.

·         praćenje napretka radionica prema predviđenim aktivnostima.

·         Aktivno učestvovanje kroz radionice kroz planiranje, pripremu izvođenje planiranih aktivnosti.(priprema posebnih materijala za radionice, edukacije  primjerene i zanimljive za djecu za koje je i planirana radionica. Posebno dizajnirane tehnika primjene hortiterapijskih radionica).

·         mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva, redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, koji su potignuti kroz radonice. Monitoring, evaluacija.

·         definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta, zajedno sa voditeljom projekta.

·         komunikacija s ugovornim tijelom,

·         Stepen uspješnosti radionica.

·         upravljanje partnerskim odnosima, motivacija i edukacija suradnika, te praćenje organizacijske klime i radne uspješnosti,

 

Uslove koje mora ispunjavati

·         Diploma profesor pedagogije ili srodnih oblasti od priznatog Univerziteta,

·         poželjno iskustvo rada u međunarodnim projektima,

·         poželjno iskustvo rada sa djecom predškolskog uzrasta na sličnim projektima .

·         poznavanje engleskog jezika u pisanju i govoru, nivo C1-C2,

·         napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power Point), društvene mreže i Internet,

·         dokazane organizacione i prezentacijske vještine, izražena komunikativnost,

Kroz aplikaciju poželjno je da ekspert za radionice ukratko opiše planirani koncept radionica koje bi integrisali kroz projektnu aktivnost

 

Asistenti na radionicama 2 izvršioca

 

Opis poslova Asistenata na radionicama:

·         Ispomoć ekpertu za radionice „Hortiterapija za najmlađe“ projekta  Asistent zadužen je za ispomoć u sklopu radionica.

·         Dodatnu edukaciju uposlenih i pripremu stručnih materijala u saradnji sa Voditeljem projekta.

·         kordinaciju sa učesnicima projekta, planiranje i koordinacija provedbe radionica  i pojedinih aktivnosti.

·         praćenje napretka radionica prema predviđenim aktivnostima.

·         Aktivno učestvovanje kroz radionice kroz planiranje, pripremu izvođenje planiranih aktivnosti.(priprema posebnih materijala za radionice, edukacije  primjerene i zanimljive za djecu za koje je i planirana radionica. Posebno dizajnirane tehnika primjene hortiterapijskih radionica).

·         mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva, redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, koji su potignuti kroz radonice. Monitoring, evaluacija.

·         Ispomoć u definiranju i nadzoru kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta, zajedno sa voditeljom projekta.

·         komunikacija s ugovornim tijelom,

·         Rad na aktivnosti koje su direktno vezane za projekat po nalogu eksperta i voditelja projekta.

Uslove koje mora ispunjavati : ( pod ovim uslovima prima se 1 izvršilac )

·         Diploma diplomiranog inžinjera poljoprivrede  ili srodnih oblasti od priznatog Univerziteta,

·         radno iskustvo od najmanje 2 godina na poslovima rada sa biljnim materijalom,

·         napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), društvene mreže i Internet,

·         dokazane organizacione i prezentacijske vještine, izražena komunikativnost.

Uslove koje mora ispunjavati : ( pod ovim uslovima prima se 1 izvršilac )

·         diploma profesora razredne nastave ili srodnih oblasti od priznatog Univerziteta,

·         poželjno radno iskustvo sa djecom predškolske dobi.

·         napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power Point), društvene mreže i Internet,

·         dokazane organizacione i prezentacijske vještine, izražena komunikativnost.

 


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00