| 

Otvoren drugi poziv za stipendije u okviru EUROWEB mrežeEUROWEB+ je program stipendija Evropske Komisije za studente dodiplomskog, master, doktorskog i postdoktorskog studija kao i za akademsko i administrativno osoblje na visikoškolskim institucijama. 
 
Univerzitet je partner u mreži i svi studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta pripadaju ciljnoj grupi 1 (TG1). Studenti Univerziteta koji su završili svoj studij kao i studenti drugih Univerziteta iz BiH koji nisu članice mreže  pripadaju ciljnoj grupi 2 (TG2) dok studenti koji mogu dokazati svoj status pripadanja ugroženim grupama iz socijalnih ili političkih razloga su ciljna grupa 3 (TG3).

Otvorene pozicije po ciljnim grupama za drugi poziv su:

TG1: dodiplomski, master, doktorski, postdoktorski studij i akademsko i administrativno osoblje.
TG2: master studij.
TG3: dodiplomski i master studij.

Na EUROWEB+ mrežu mogu aplicirati državljani iz Evropske Unije (Bugarske, Hrvatske, Finske, Njemačke, Italije, Rumunije, Španije, Švedske i Holandije) i državljani zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija). Detalji o uslovima i načinu apliciranja na http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=application&choice1=targetgroups   

Aplicira se putem on line aplikacije na http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/application/applicant/

Rok za apliciranje po drugom pozivu je 24.08.2015.
Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00