| 

Radimo transparentno, poštujmo kriterije, pratimo izvještaje Kako su iz budžeta Federacije BiH dodjeljivani grantovi za pojedince i neprofitne organizacije 

Udruženje Pozitivne vrijednosti je početkom septembra započelo realizaciju projekta pod nazivom Radimo transparentno, poštujmo kriterije i pratimo izvještaje. Istraživanja i aktivnosti koje su planirane tokom realizacije ovog projekta usmjerene su ne samo na utvrđivanju iznosa  javnog novca koje su nosioci svih nivoa vlasti u Federaciji BIH potrošili tokom 2010. i 2011. za grantove pojedincima i neprofitnim organizacijama, već i tome na  koji način je novac dodjeljivan kao i efektima njegovog trošenja. O nalazima do kojih dođemo tokom istraživanja biće pokrenuta i javna diskusija , te konstantno informisanje javnosti. U konačnici će biti izrađene i preporuke za unapređenje procedura i kriterija za dodjelu sredstava za pojedince i neprofitne organizacije, kao i preporuke za utvrđivanje i jačanje mehanizama praćenja trošenja novca za ove namjene.

Napominjemo da je samo u 2010.godini  iz budžeta Federacije BIH izdvojeno  više od 800 000 000 KM  za grantove  za pojedince i neprofitne organizacije, da revizorski izvještaji i u 2011.godini ukazuju na nedostatak  jasnih, primjenjivih i mjerljivih kriterija za vrednovanje pristiglih zahtjeva i nedostatak nadzora o namjenskoj upotrebi sredstava.

Naše Udruženje proslijedilo je budžetskim korisnicima 24 pitanja o potrošnji javnog novca na pojedince i neprofitne organizacije u 2010. i 2011. god.

Opširnije


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00