| 

Treća tematska sjednica na temu prepoznavanja i postupanja u slučaju nasilja nad djecom

15.04.2016.

U organizaciji Vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo i Koordinacije roditelja općine Stari Grad,  u prostorijama O.Š. “ Edhem Mulabdić”, 15. aprila održana je treća po redu tematska sjednica  pod nazivom “Prepoznavanje i postupanje u slučaju nasilja nad djecom”. 

Kao uvodničar skupu se obratila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, g-đa Amela Dautbegović.  Ministrica je u svom izlaganju akcenat  stavila na značaj zajedničkog preventivnog  djelovanja svih nadležnih institucija i njihovu saradnju sa širom društvenom zajednicom i medijima, te dosljednom provođenju svih strateških akata iz ove oblasti, donesenih sa ciljem sprečavanja svih oblika međuvršnjačkog nasilja, kao i nasilja nad djecom uopće.

Prisutnim su se zatim,  svojim stavovima, mišljenjima i prijedlozima, obratili predstavnici Ministarstva zdravstva F BiH, Udruženja psihologa F BiH,  Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,  Službe socijalne zaštite općine Stari Grad Sarajevo, te koordinator projekta “Rad policije sa zajednicom”, u ime MUP-a Kantona Sarajevo.

Zajednički zaključak sa ove radne sjednice  bio da je u narednom periodu neophodno učiniti sve da se u proces preventivnog djelovanja i edukacije u ovoj oblasti, uključi što veći broj roditelja i djece, što bi uz aktivniji rad u školama, dovelo do toga da  različiti oblici nasilja nad djecom u našoj sredini, budu  blagovremeno spriječeni, a time bi i posljedice ove štetne i opasne društvene  pojave, bile  svedene na najmanju moguću mjeru.


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00