| 

Tužioci predmete krili i po ormarima

12.3.2017.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, sa glavnom tužiteljicom Dalidom Burzić na čelu, u 2016. je smanjilo i broj predmeta koji su završeni zbog nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja i to čak za 58 posto.
- Tužilaštvo KS-a je riješilo problem zastara i nema ih više na način kako je to prije bilo, kazala je Burzićka.
Nekad i sad
Na naše pitanje da pojasni “kako je to ranije bilo”, glavna tužiteljica je kazala da se ranije dešavalo da su tužioci krili zastaru u ormaru i da je nisu smjeli iznijeti.
- Svaka zastara ide u Ured disciplinskog tužioca i utvrđuje se da li je kriv tužilac. Sve budžake smo počistili, da se zna kakvo nam je stanje. Prošli mjesec smo imali dvije zastare, a u drugoj polovini prošle godine je bilo svega 16 zastara, tvrdi Burzić.
Naglašava da je jako bitno da li do zastare dolazi iz objektivnih ili subjektivnih razloga.
Objektivni razlozi su kada tužilac predano radi na predmetu, ali predmet dolazi u zastaru jer se osumnjičeni nikada ne pronađe, dok se subjektivni razlozi odnose na to kada tužilac ne radi na predmetu.
Prema izvještaju Tužilaštva KS-a u 2016. godini, u 122 predmeta donesena je naredba o neprovođenju ili obustavljanju istrage zbog nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja.
- U odnosu na navedeni broj završenih predmeta, u 66 predmeta odluka je donesena zbog nastupanja relativne zastarjelosti krivičnog gonjenja, dok je u 56 predmeta odluka donesena zbog nastupanja apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja, navodi se u izvještaju.
Glavna tužiteljica Burzić za Oslobođenje ističe da je, kada je 2015. godine došla na čelo Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, zatekla 294 predmeta za koja je utvrđeno da je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja. Godinu ranije takvih predmeta je bilo 145.
Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH naglašavaju da su sudovi i tužilaštva dužni, na osnovu instrukcija VSTV-a BiH, da dostavljaju informacije o krivičnim i prekršajnim predmetima u kojima je nastupila zastara.
Propusti
VSTVBiH prosljeđuje ove izvještaje Uredu disciplinskog tužioca. Ukoliko postoje dokazi da su zastare nastupile zbog propusta postupajućih sudija i tužilaca, Ured pokreće disciplinske postupke protiv odgovornih nosilaca pravosudnih funkcija.
U 2015. godini, devet disciplinskih tužbi, odnosno trećina ukupno podnesenih tužbi, podneseno je upravo iz ovih razloga.
- U 2016. se sedam podnesenih tužbi odnosilo na zastare koje su nastupile u sudovima ili tužilaštvima, naglašavaju iz VSTV-a.
Prema Krivičnom zakonu, do zastarjelosti krivičnog gonjenja dolazi kada od činjenja krivičnog djela protekne 35 godina za krivično djelo s propisanom kaznom dugotrajnog zatvora, 20 godina za krivično djelo s propisanom kaznom zatvora većom od 10 godina, petnaest godina za krivično djelo s propisanom kaznom zatvora preko pet godina, deset godina za krivično djelo s propisanom kaznom zatvora preko tri godine, pet godina za krivično djelo s propisanom kaznom zatvora preko godine, te tri godine za krivično djelo s propisanom kaznom zatvora do godine ili novčanom kaznom.http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/tuzioci-predmete-krili-i-po-ormarima/196153


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00