| 

TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO: Pozivamo sve nosioce vlasti da se u svojim izjavama i zaključcima rukovode poštivanjem zakona i interesima pravne države

Sarajevo,1.06.2016.Obzirom na javne istupe i izjave pojedinih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo,  povodom ubistva Dženana Memića, obavještavamo javnost da takve izjave ne mogu utjecati na istragu koju povodom tog krivičnog djela vodi Kantonalno tužilaštvo Kantona  Sarajevo kao jedino nadležno tijelo koje vodi i može da vodi istragu u ovom predmetu, a u saradnji sa MUP -om KS, stoji u saopštenju koje je danas uputilo  Tužilaštva KS. 

Ovo Tužilaštvo poziva sve nosioce vlasti da se u svojim izjavama i zaključcima rukovode poštivanjem zakona i interesima pravne države, te podsjeća da je to  i njihova obaveza. 
" Svako drugačije ponašanje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti predstavlja nepoštivanje zakona, unošenje zabune građanima u pogledu njihovih ovlaštenja i nadležnosti, te ometanje istrage. 
Istovremeno, podsjećamo kako se to ne odnosi na Inicijativu nedavno prihvaćenu u Skupštini Kantona Sarajevo, u kojoj je, između ostalog, zatraženo formiranje istražne komisije  koja će vršiti nadzor  na zakonitošću rada Uprave policije MUP-a KS, u predmetu ubistva Dženana Memića.
Zakonitost u postupanju Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u ovom predmetu i nadzor nad njegovim radom može da vrši samo Federalno tužilaštvo shodno članu 9. Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH ( Službene novine FBiH 19/03) " , stoji u saopštenju.


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00