| 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST O PREDMETIMA TUZLA KVARC I PROTIV BAHIRA IMAMOVIĆA16.03.2016.

Radi kontinuirane kampanje koju od jula 2015. godine  provodi nevladina organizacija „Centar za odgovornu demokratiju Luna“, koja se predstavlja kao zaštitnik „zviždača“, odnosno prijavitelja korupcije u BiH, a koja je usmjerena u pravcu diskreditiranja Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i glavnog kantonalnog tužioca i pokušaja pritisaka na rad Tužilaštva u predmetima vezanim za firmu „Tuzla kvarc“, pri čemu se  iznose teške kvalifikacije da je optužnica protiv odogovrnog   lica i firme Tuzla kvarc, podignuta kao čin „navodne odmazde“ nad prijaviteljem korupcije (Zlatan Velagić, zamjenik direktora u Tuzla kvarcu) u predmetu protiv Bahira imamovića,  objavljujemo medijima i javnosti slijedeće činjenice i informacije:


Federalna uprava policije FBiH je  provjere  i istražne radnje u  predmetu vezanom za  prijavu o nezakonitoj  eksploataciji kvarcnog pijeska  firme Tuzla kvarc  bez zaključenog ugovora o koncesiji sa nadležnim ministarstvom u Vladi TK,   počela obavljati  tokom 2013. godine, kada glavni kantonalni tužilac nije ni preuzeo dužnosti.


Ova policijska agencija  je  Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona u februaru 2014. godine dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Smajila Velagića kao odgovornog lica i firme Tuzla kvarc,  zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo  teška krađa.


Dakle, Federalna uprava policije   je sa provjerama  i istražnim radnjama u ovom predmetu počela u 2013. godini i izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Tužilaštvu predala u februaru 2014. godine.
Na osnovu pomenutog  izvještaja je formiran predmet u Tužilaštvu,  te je  u određene provjere uključen i MUP TK,  koji je u decembru 2014. godine ovom Tužilaštvu dostavio izvještaj o poduzetim mjerama i radnjama vezanim za prijavljenu nezakonitu eksploataciju kvarcnog pijeska na tri lokaliteta u Tuzli.
Na osnovu naredbe Općinskog suda Tuzla u februaru 2015. godine  su  izvršeni uviđaji i pretresi na pomenutim lokacijama i privremeno oduzeti bageri i druge radne mašine kojima se i dalje vršila eksploatacija kvarcnog pijeska bez ugovora o koncesiji. U tom periodu su pripadnici MUP-a TK saslušavali svjedoke, pribavljali materijalnu dokumentaciju i vršili druge provjere u cilju prikupljanja   dokaza.


Nakon izvršenih dodatnih provjera je 17. februara 2015. godine postupajuća tužiteljica je donijela  naredbu o provođenju istrage protiv Velagića i firme Tuzla kvarc, te je  izdata naredba za vještačenje  vještaku ekonomske struke. Nalaz i mišljenje vještaka je dostavljen krajem aprila 2015. godine.
Osumnjičeni su ispitani u maju 2015. godine, a 15. juna 2015. godine je podignuta optužnica protiv Velagića i firme Tuzla kvarc za krivično djelo teška krađa. Dakle, na predmetu se do podizanja optužnice radilo gotovo dvije godine.


U optužnici je navedeno da su odgovorno lice i firma Tuzla kvarc,  u periodu od početka 2011. do kraja 2014. godine,  na tri lokaliteta,  bez zaključenog ugovora o koncesiji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom,   vršili eksploataciju kvarcnog pijeska i na taj način firmi Tuzla kvarc  pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 225.000 KM i pričinili štetu Budžetu TK u istom iznosu.


Optužnicu je potvrdio Općinski sud Tuzla i time potvrdio osnovanu sumnju da je krivično djelo počinjeno.
Dakle u ovom predmet je evidentan kontinuiran rad FUP-a od 2013. godine, Tužilaštva i MUP-a TK od februara 2014. godine. Dakle, gotovo dvije godine se na ovom predmetu radilo prije  prijavljivanja pomočnika ministra industrije, energetike i rudarstva u Vladi TK Bahira Imamovića  da je zamjeniku direktora Tuzla kvarca  Zlatanu Velagiću tražio 30.000 KM kako bi proveo proceduru dodjele koncesije za eksplotaciju kvarcnog pijeska.


Podsjećamo, Zlatan Velagić je prijavio Bahira Imamovića za ove radnje u aprilu 2015. godine. Prijava je upućena Agenciji za istragu i zaštitu BiH (SIPA BiH) o čemu je obaviješteno ovo Tužilaštvo,  a ubrzo i Tužilaštvo BiH.  Zlatan Velagić je prijavio da mu Imamović traži novac za dodjelu koncesije, a onda je  po nalogu Tužilaštva BiH i po naredbi Suda BiH, u čemu je  Velagić sarađivao sa istražnim organima,  i isplaćeno označenih 10.000 KM Imamoviću.  Imamović je   7. maja  2015. godine lišen slobode , provedena je kriminalistička obrada i na prijedlog Tužilaštva BiH, Sud BiH mu je odredio mjeru jednomjesečnog pritvora.


Odmah nakon određivanja pritvora Sud BiH se oglasio nenadležnim sudom  za rad na ovom predmetu a analogno tome i Tužilaštvo BiH,  tako da   u periodu od narednih 30 dana, radi procesno pravnih pitanja nadležnosti, Tužilaštvo BiH nije provodilo dalje istražne radnje. Predmet je  u junu 2015. godine predat u nadležnost Općinskog suda Tuzla i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.


Ovo Tužilaštvo je od prijema u rad ovog predmeta,  za nešto više od mjesec dana, provelo najveći dio  istrage i  krajem jula 2015. godine podiglo optužnicu protiv Bahira Imamovića zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi, a vezano za primanje označenih novčanica u iznosu od 10.000 KM od zamjenika direktora firme Tuzla kvarc koji je sarađivao sa istražiteljima, a za navodnu provedbu dijela procedure za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska. U ovom predmetu suđenje je u toku.
Postavljamo pitanje COD Luna i generalno javnosti, o kakvoj  bi se  „navodnoj odmazdi“ ovdje moglo raditi pri podizanju optužnice  u predmetu Tuzla kvarc, ako se na ovom  predmetu  radilo tokom 2013. godine, a predmet protiv Bahira Imamovića je pokrenut u aprilu/maju 2015. godine? Dakle, gotovo dvije godine nakon toga? Šta bi bio motiv „navodne odmazde“ i zašto bi to ovo Tužilaštvo i glavni tužilac  radili? Također, ako je podizanje optužnice čin „odmazde“, kako to da je Općinski sud Tuzla potvrdio optužnicu i time potvrdio  postojanje osnovane sumnje da je krivično djelo i počinjeno.


U cilju transparentnog informiranja javnosti, obzirom da se iz COD Luna kontinuirano plasiraju informacije i snima dokumentarni film o samo njima poznatom načinu odmazde nad prijaviteljem korupcije i  uništavanju firme Tuzla kvarc, iznijet ćemo i druge informacije vezane za predmet koji u radu imamo a odnosi se na firmu Tuzla kvarc.


Ovo Tužilaštvo  je,  također,  primilo krivične prijave većeg broja  bivših radnika i penzionera firme Tuzla kvarc protiv direktora firme Smajila Velagića i zamjenika Zlatana Velagića. Jedna od prijava datira iz ranijeg perioda  na osnovu koje je i formiran predmet, a prijava je u aprilu 2014. godine dopunjena i opet potpisana od bivših radnika ili penzionera iz firme Tuzla kvarc protiv Velagića. Dakle, opet se radi o predmetu koji datira iz znatno ranijeg perioda od predmeta Bahir Imamović.


Bivši radnici i penzioneri frime Tuzla kvarc su prijavili Smajila i Zlatana Velagića za, kako se navodilo u prijavama,  veći broj nezakonitih radnji i to vezano za : nezakonitosti u djelimičnoj privatizaciji Tuzla kvarca 2001. godine i prenosu certifikata i udjela radnika na Smajila Velagića bez slobodne volje radnika i naknade za prenose udjela; prodaju osnovnih sredstava i obezvređivanje firme Tuzla kvarc; nezakonitosti u poslovanju Tuzla kvarca sa sestrinskom firmom koju su osnovali Velagići „Master servis“ i obezvređivanje Tuzla kvarca na taj način,  te povredu radnih odnosa dok su bili uposleni u Tuzla kvarcu.


Tužilaštvo je formiralo predmete na osnovu ovih prijava. U februaru 2015. godine Finansijskoj policiji FBiH je postupajući tužilac naložio da se  izvrše različite provjere u poslovanju Tuzla kvarca i  provjere svih navoda prijava. 


U avgustu  2015. godine Finansijska policija FBiH je ovom Tužilaštvu dostavila izvještaj o:  izvršenoj kontroli privatizaciie društva ,,Tuzla-Kvarc", uspostavljenih poslovnih odnosa privrednih drustava ,,Tuzla Kvarc" d.o.o. Tuzla i "Master-servis" d.o.o. Tuzla i finansijskog poslovanja privrednog druitva'Tuzla-Kvarc" d.o.o. Tuzla u dužem periodu.


Izvještaj je opširan i  predmet je analize postupajućeg tužioca kako bi se mogla donijeti tužilačka odluka. Dakle radi se o predmetu po prijavama bivših radnika i isti nije povezan  sa nelegalnom eksploatacijom kvarcnog pijeska u kojem je već podignuta optužnica i suđenje je u  toku.


U izvještaju Finansijske policije FBiH je, između ostalog, navedeno: u postupku privatizacije otkupa većinskog paketa državnog preduzeća „Tuzla kvarca“ iz 2000 godine nikada nije unesen kapital-novac u iznosu od 2.500.000 KM, što je bila ugovorom preuzeta obaveza  onih koji su otkupili većinski paket državnog kapitala u vrijednosti od gotovo 98% ( Velagić Smajil 63 %)
 
Također, prema izvještaju o računima pravne osobe Centralne banke BH od 27.02.2015. godine,  Tuzla kvarc d.o.o. imao je otvorenih ukupno 9 transakcijskih računa kod poslovnih banaka u BiH od kojih je jedan ugašen 12.07.2004. godine, a ostalih 8 računa je blokirano u periodu od 2010. do 2014. godine.
 Iz izvještaja dostavljenih od  banaka o blokiranim računima proizilazi da su računi kod navedenih banaka blokirani na osnovu više različitih izvršnih naslova, od kojih su pojedini izvršni naslovi dostavljani u više banaka.  Analizom stanja blokiranih računa utvrđeno je da je na osnovu rješenja:  Uprave za indirektno oporezivanje BiH izvršena blokada računa na ukupan iznos od 157.271 KM, Porezne uprave F BiH na iznos od 198.915 KM, na osnovu rješenja o izvršenju tražioca izvršenja Tuzlanski kanton iznos od 168.743 KM,  na osnovu izvršnih naslova drugih subjekata iznos od 344.914,00 KM, što znači da su računi kod svih poslovnih banaka blokirani na ukupan iznos od  869.843 KM. 


Ovo su dijelovi izvještaja Finansijske policije FBiH i dovoljno govore u prilog tome da ovo Tužilaštvo podizanjem optužnice za nezakonitu eksploataciju kvarcnog pijeska protiv odgovornog lica i firme,  nikako nije moglo učestvovati u uništavanju firme Tuzla kvarc, kao što se to često navodi u komunikaciji COD Luna.


Također, ovo Tužilaštvo će, bez obzira na pokušaje i organizirane kampanje u kojima se pokušava diskreditirati Tužilaštvo i vršiti pritisak na naš rad, i dalje nastaviti da obavlja svoje  zakonom predviđene nadležnosti u otkrivanju i procesuiranju počinilaca krivičnih djela na području TK. Pri tome  djelujući u skladu sa  zakonskim okvirima i  u skladu sa etičkim i profesionalnim standardima. 


Činjenica da je neko prijavio korupciju državnog službenika,  ne znači  i ne podrazumijeva da je u drugim situacijama zaštičen za krivična djela za koje je i sam osumnjičen ili optužen da je počinio.
Cilj  kampanje usmjerene na diskreditaciju i pritiske na Tužilaštvo, što su iz COD Luna otvoreno tražili, je da Tužilaštvo povuče optužnicu protiv Tuzla kvarca iako je ona potvrđena od Općinskog suda Tuzla i u toku je suđenje. Pri tome se koriste nečasnim, teškim i nevjerovatnim optužbama na račun Tužilaštva i glavnog kantonalnog tužioca.
 
Posljednju riječ u predmetu vezanom za Tuzla kvarc neće dati ni ovo Tužilaštvo ni COD Luna, nego kako to  zakoni u FBiH i BiH nalažu, nadležni sud pravosnažnom presudom.


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00