| 

Registrovano Udruženje glasnogovornika tužilaštava u BiH za područje cijele BiH; Očekuje se doprinos potpunoj i efikasnoj reformi pravosuđa u BiH

24.03.2016.

Početkom 2015. godine, u sklopu redovnog godišnjeg sastanka glasnogovornika u tužilaštvima, koji organizira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, pokrenuta je inicijativa za formiranje strukovnog udruženja koje bi okupljao glasnogovornike, sekretare i tužioce kojima je u sklopu njihove dužnosti dodijeljen  posao glasnogovornika. 


Nakon nešto više od godinu dana od pokretanja incijative, Ministarstvo pravde BiH donijelo je rješenje za upis u registar Udruženja portparola /glasnogovornika tužilaštava u BiH. Udruženje egzistira na nivou cijele BiH i prvo je strukovno udruženje koje okuplja osobe iz PR branše u Bosni i Hercegovini, a interesantno je da je ideja potekla upravo iz pravosuđa za koje se slovi da je netransparentno. Ovo je istinski dokaz da tužilaštva u BiH nastoje da svoj rad učine transparentnim i time vrate povjerenje građana. 


Reformski procesi u sektoru pravosuđa podrazumijevaju niz mjera i aktivnosti usmjerenih na jačanje povjerenja građana u pravosudne institucije,a promjene su zacrtane Strategijom za reformu sektora pravde u BiH za period 2008-2012, te Strategijom za reformu sektora pravde u BiH za period 2014-2018. Ovi dokumenti, između ostalog, utvrđuju transparentnost, odgovornost, profesionalnost i jednak pristup pravdi kao najbitnije aspekte dugoročnih strateških prioriteta. 


Ključ jačanja povjerenja građana u pravosuđe, pored odgovarajućeg funkcionisanja pravosudnog sistema i efikasnog ispunjavanja njegove svrhe, je svakako i odgovarajuće komuniciranje s javnostima i građanima koji u različitim kapacitetima dolaze u kontakt sa pravosudnim institucijama. S obzirom na navedene strateške dokumente i prioritete, čitav niz projekata i aktivnosti poduzetih posljednjih godina bili su usmjereni na različite aspekte djelovanja sudova i tužilaštava, uključujući i komunikacijsku i komponentu jačanja profesionalizma uposlenih u pravosudnim institucijama u svakodnevnim kontaktima sa javnošću, profesionalcima iz različitih oblasti i građanima. Unatoč gore navedenom, još uvijek postoji negativna percepcija javnosti o radu pravosuđa na području BiH, nedovoljna informisanost građana o radu pravosudnih institucija, loše poznavanje pravnih procedura i propisa, nerazumijevanje rada tužilaštava od strane medija i obrnuto, nedovoljna briga o korisnicima tužilaštva, itd. 


Strukovno udruženje glasnogovornika u okviru pravosuđa trebalo bi imati značajnu ulogu u razvoju sektora pravde. Svojim zalaganjem za dosljednu primjenu ustava i zakona, te zalaganjem za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema, afirmaciju ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, podizanjem svijesti javnosti o ulozi i značaju pravosuđa u ostvarivanju ljudskih prava, stručnim usavršavanjem, razmjenom iskustava sa sličnim strukovnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, učešćem u projektima, istraživanjima i studijama, trebala bi doprinijeti razumijevanju i rješavanju mnogih pitanja. 
 
Kako bi ostvarili gore navedeno, članovi Udruženja su nastojali osmisliti veoma specifične ciljeve i djelatnosti kao što su: 

 • Zalaganje za okupljanje osoba zaduženih za odnose s javnošću u tužilaštvima u BiH te otvoreno, istinito i objektivno informiranje o radu tužilaštava u BiH;
 • Rad na unapređenju transparentnosti s ciljem jačanja povjerenja građana i javnosti u rad ovih institucija;
 • Upoznavanje javnosti, medija i građana o ulozi tužilaštava u izvršavanju pravde radi poticanja učešća šire društvene interakcije;
 • Podrška provođenju specijalističkih obuka za članove udruženja;
 • Učešće u normativnim procesima koji se odnose na pitanja informisanja uopće, te pravosudne zajednice posebno;
 • Stručno usavršavanje članova/članica;
 • Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjimau zemlji i inostranstvu;
 • Promocija zaštite ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima;
 • Organizovanje predavanja, seminara, savjetovanja u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti udruženjau skladu sa zakonom;
 • Iniciranje izmjena zakona i drugih propisa iz oblasti informisanja;
 • Izdavanje časopisa i drugih publikacija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti udruženja u skladu sa zakonom;


Osnovna misija Udruženja je izgradnja nezavisnog i samostalnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini i s tim u vezi, jačanje pozicije udruženja za institucionalni doprinos potpunoj i efikasnoj reformi pravosuđa u BiH. Udruženje je otvoreno za sve osobe koja prihvataju statut i ciljeve udruženja i nije usko ograničeno samo za osobe koje obavljaju sličnu djelatnost u pravosuđu. Osnivanje Udruženja podržao je i USAID u okviru Projekta pravosuđa u Bosni i Hercegovini. 


Nina Hadžihajdarević, 
Stručna savjetnica za odnose s javnošću
u Federalnom tužilaštvu FBiHBootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

 • +387 33 20 40 60
 • pozitivne@vrijednosti.com
 • La benevolencije 6
 • +387 33 20 40 60
 • 9:00- 16:00