| 

Optužnica za organizirani kriminal u ŠPD Unsko-sanske šume

BiH, 09.02.2016.

OPTUŽNICA ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL14.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

KANTONALNO TUŽILAŠTVO

UNSKO-SANSKOG KANTONA
 
Bihać, 14.01.2016 godine    
 

            Kantonalno tužilaštvo USK u Bihaću je podiglo optužnicu protiv Đevada Muslimovića, Fadila Šehića, Sabahudina Solakovića, Enesa Karića, Rasima Mehmedovića i Sirćo Fahira, odgovornih osoba ŠPD Unsko-sanske šume, zbog krivičnog djela Organizirani kriminal iz čl. 342 st.3. KZ FBIH a u vezi sa krivičnim djelima Primanje dara ili drugih oblika koristi iz čl. 380. st.1. KZ FBIH i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl. 383.st.1 KZ FBIH.  Optuženima se stavlja na teret da su u periodu od 2006. godine do sredine 2014. godine na području USK, prvenstveno na području Općina Bos.Petrovac, Bos. Krupa, Bihać i Sanski Most, iskorištavali svoje službene položaje i to prvooptuženi Đevad Muslimović kao direktor preduzeća i rukovodilac ili šef ove grupe za organizirani kriminal i  drugooptuženi Fadil Šehić kao izvršni direktor za šumarstvo skupa sa ostalima optuženima na pozicijama upravnika i predsjednika Komisije za javne nabavke koji su zajedno činili organiziranu kriminalnu grupu, na način da su po razrađenom zajedničkom planu u kojem je svako od optuženih imao svoju jasno određenu ulogu, koristeći dominanti položaj koji je imala ŠPD Unsko-sanske šume na tržištu drveta i drvenih sortimenata, od više privrednih društva koja se bave sječom drveta primali novac i druge darove ili oblike koristi, kojim radnjama su sebi pribavili korist u iznosu od 540.100,00 KM i zahtijevali još dodatnih 76.500,00 KM. Naime, ova kriminalna i udružena aktivnost optuženih se odvijala kroz procedure javnih nabavki i dodjele ugovora osnovom kojih su od pravnih i fizičkih lica koja se bave sječom šume zahtijevali i primali novac i druge stvari ili usluge. Bitno je naglasiti, da je uporedo sa ovom veoma složenom istragom, vođena i financijska istraga u kojoj je dokumentovana nezakonito pribavljena imovinska korist s ciljem da ista bude oduzeta.

            Ova optužnica je proslijeđena Kantonalnom sudu u Bihaću na potvrđivanje.


            Poštovani predstavnici medija, molimo vas da prilikom prenošenja vijesti imate u vidu da osobe, na koje se odnose vijesti i informacije iz Kantonalnog tužilaštva, imaju status osumnjičenih ili optuženih osoba. Podsjećamo na načelo presumpcije nevinosti koje definiše da se niko ne može smatrati krivim dok mu se krivica ne dokaže pravosnažnom presudom.

 

PORTPAROL KANTONALNOG TUŽILAŠTVA

                                                                                                                                  Adnan Tulić
Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00