| 

Dugogodišnje čekanje na gašenje pljačke, Banka Srpske

BiH, 11.03.2016.

Korupcija, kriminal,krediti bez osiguranja za prijatelje i stranačku elitu i precizno uvezan sistem. Banka, agencija za bankarstvo, vlast ,tajkuni...
Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00