| 

Anketa i analiza rezultata


Naši aktivisti su u okviru projekta „Čitaj, gledaj, reaguj“ proveli i anketu među građanima BiH u svrhu dobijanja jasnije percepcije građana o reakciji pravosudnih institucija na medijske sadržaje koji govore o nezakonitim radnjama ličnosti ili grupa iz političkog i javnog života u BiH, kao i njihove percepcije medijskih  izvještavanja o ovim radnjama. Rezultate ankete pogledajte ovdje!


Bootstrap Slider

Pratite nas

Naše brošure

Kontakt

  • +387 33 20 40 60
  • pozitivne@vrijednosti.com
  • La benevolencije 6
  • +387 33 20 40 60
  • 9:00- 16:00